હેંડો લ્યા! રમત્યું રમવા

આ બ્લોગ બને એટલો લોકોમાં શેર કરો બીજું કઈ નહિ પણ આપની સંસ્કૃતિ બચાવવા આપણા બાળકો ના ઉત્તમ વિકાસ માટે

હાસ્ય દરબાર

થપ્પો…
·         હતુડી…પતુડી…
·         બોબો ભમરો…
·         ગીલ્લી દંડો…
·         ટ્રીન…ટ્રીન…
·         રામ રાવણ…
·         નદી કિનારે ટામેટું…
·         લોઢું કે લાકડું…
·         નદી કે પર્વત…
અહીં – આ ચિત્ર પર ક્લિકો !!.

View original post

About purujosh22

I am a self employed and i am very simple man and i love our country.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s